Chebská účetní a poradenská s.r.o.

Naše účetní kancelář pro Vás připravila nabídku komplexu účetních služeb pro Vaše klidné a úspěšné podnikání.


Přidáno   NOVÉ SEMINAŘE NA ROK 2012

Daňové poradenství

Daňové poradenství je poskytováno dle zákona č. 523/1992 Sb. o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky. Daňovým poradenstvím je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb (dále jen „daně“), jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí (dále jen „daňové poradenství“) poskytované daňovým poradcem zapsaným v seznamu daňových poradců.

 

Vedení účetnictví a daňové evidence

Vedení účetnictví, rekonstrukce účetnictví a vedení daňové evidence. Pro naše klienty zajišťujeme i „úspornější“ variantu vedení účetnictví, kdy zpracováváme pouze některé účetní agendy a ostatní agendy si zpracuje klient. Podmínkou pro tuto spolupráci je totožný účetní software.

 

Vedení mzdové a personální agendy

Komplexní zpracování mzdové a personální agendy pro velké i malé organizace. Poradenství v základních pracovně-právních otázkách.

 

Daňová a účetní kontrola

Naše společnost Vám nabízí služby svého vlastního kontrolního oddělení, které provede kontrolu Vašeho účetnictví v rozsahu a způsobem, jak probíhá v rámci daňové kontroly prováděné správci daně.

 

Reference

Našimi klienty jsou společnosti a podnikatelé z okresu Cheb, Sokolov a Karlovy Vary a Prahy. Naše služby však využívají i firmy mimo oblast Karlovarského kraje.

 

Aktuality